LOGOPEDA

Logopeda: Ewa Janik
pokój 9A
Godziny pracy:
poniedziałek 8:55 – 14:30
środa 8:55 – 14:30
czwartek 8:55 – 14:30

Na początku roku odbywają się badania przesiewowe dzieci z klas zerowych i pierwszych.
Badania mają na celu wytypowanie dzieci, które kwalifikują się na terapię logopedyczną.
Informacja dla rodziców dzieci, które kwalifikują się na zajęcia, zamieszczona będzie w dzienniczkach uczniów. Rodzice dzieci, które uczęszczały na terapię w poprzednich latach i nadal chcą z niej korzystać, proszeni są o kontakt osobisty lub przez wychowawcę, w celu zapisania na zajęcia.

Rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia proszę o systematyczne ćwiczenie z dziećmi – najlepiej codziennie, co najmniej 5 minut. Do pełnej efektywności zajęć logopedycznych niezbędna jest Państwa współpraca. Ze względu na budowę anatomiczną aparatu artykulacyjnego lub inne problemy (np. zaburzenia słuchu) u niektórych uczniów, efekt terapii może być niewystarczający. W takich przypadkach może być pomocna konsultacja u specjalistów: ortodonty, foniatry, laryngologa, neurologopedy lub audiologa.

 

Accessibility