PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Pomocy medycznej udziela pielęgniarka szkolna – pani Maria Skarbek.

(pomoc doraźna; pielęgniarka nie podaje żadnych leków, za wyjątkiem zleconych przez lekarza w porozumieniu z rodzicami)

Gabinet pielęgniarki szkolnej obok pokoju nauczycielskiego – czynny codziennie w godzinach 7.45 – 15.45

(oprócz pierwszego i drugiego wtorków miesiąca, kiedy pielęgniarka pracuje w Dziekanowie Polskim i w Sadowej)