Kiedy warto, aby rodzic zasięgnął konsultacji u psychologa?

Kiedy warto, aby rodzic zasięgnął konsultacji u psychologa?:
Jeżeli Państwa dziecko:

  • przejawia trudności w nauce szkolnej: nie rozumie materiału, z trudem go zapamiętuje, ma trudności w czytaniu i pisaniu, osiąga niskie rezultaty w nauce,
  • ma obniżoną motywację do nauki, opuszcza zajęcia szkolne
  • bywa przygnębione, smutne, unika kontaktu, izoluje się;
  • ma trudności w radzeniu sobie z emocjami – bywa agresywne, wybuchowe lub izoluje się;
  • nie jest akceptowane w klasie lub grupie rówieśniczej, doświadcza agresji lub przemocy ze strony rówieśników;
  • ucieka w świat wirtualny, np. Internetu, gier komputerowych;
  • wykazuje trudności wychowawcze

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA przy naszej szkole
pracownicy poradni, ich specjalizacje i godziny pracy

OFERTA dla Dziekanowa

Informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy