Zasady rekrutacji do klas I i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz z zasadami rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Łomianki na rok szkolny 2017 / 2018.


Prosimy o uważne zapoznanie się. Zwracamy uwagę, że od 1 września 2017r  zmieniają się obwody szkół na terenie gminy Łomianki ( np. Dziekanów Bajkowy nie będzie już w obwodzie naszej szkoły).