Zebranie w maju

Zebrania podsumowujące rok szkolny odbędą się 9 maja 2017 roku.

Początek zebrania o godzinie 18.00. Informacja o salach, w których będą spotkania Rodziców poszczególnych klas będzie wywieszona na drzwiach wejściowych.

Na zebraniach zostaną przekazane informacje o zagrożeniach oraz ocenach przewidywanych.

Accessibility