Potrzeba wolontariuszy

potrzebuje wolontariuszy
do pomocy podczas akcji charytatywnej: „Pomóżmy Indze stanąć na nogi/ Otwieramy Żoliborz”

10 czerwca
w Forcie Sokolnickiego na Żoliborzu
Więcej informacji w fundacji.

Skontaktuj się z nami:
Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego
Ul. M. Konopnickiej 1/189
Dziekanów Leśny
tel. 506 580 295
kontakt@fsr.pl

Accessibility