KONKURS PLASTYCZNY NA WYKONANIE PLAKATU DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA 1918 r.

Ogłoszenie konkursowe:

Ogłaszamy konkurs plastyczny na plakat nawiązujący do tematyki z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada 1918 roku.

Organizatorzy:  Iwona Zielecka , Janusz Kuźnieców

Tematyka:

Uczestnicy konkursu przygotują plakaty związane ze Świętem Dnia Niepodległości, które będą stanowiły efekt wizualny podczas obchodów tego święta w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.

Cele konkursu:

 • zainteresowanie uczniów historią niepodległości Polski,
 • kształtowanie postaw patriotycznych uczniów,
 • zachęcenie do poznawania trudnych dziejów naszej Ojczyzny,
 • kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni,
 • ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi,
 • promowanie i kształtowanie twórczej postawy wobec sztuki,
 • doskonalenie umiejętności plastycznych,
 • ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych twórców.

 

Regulamin Konkursu:

 • Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 0 -3, 4-7 oraz klas 2 i 3 gimnazjum.
 • Każdy uczestnik może złożyć na konkurs jedną pracę plastyczną.
 • Konkurs polega na wykonaniu plakatu w formacie A4, A2 lub A3, (technika i sposób wykonania prac dowolna).
 • Do konkursu będą przyjmowane prace  pozostawione u wychowawcy klasy  wraz z danymi autora (imię i nazwisko autora pracy, klasa).
 • Na konkurs należy zgłaszać prace wykonane samodzielnie przez uczniów.
 • Prace należy składać w terminie do 7 listopada 2017 roku u wychowawcy danej klasy lub organizatorów konkursu.
 • Spośród wszystkich  prac jury wybierze najlepsze, które będą stanowiły główny akcent  wizualny obchodów Święta Niepodległości ( wystawa prac 10.11.2017 rok piątek).
 • Wykonana praca nawiązywać ma do tematyki Święta Odzyskania Niepodległości.
 • Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora na każdym poziome wiekowym .
 • Spośród wszystkich prac jury konkursu wybierze najlepszy plakat, który otrzyma nagrodę na każdym poziomie wiekowym.
 • Decyzja Jury jest ostateczna.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 10 listopada 2017 roku.
 • Organizatorzy nie zwracają prac.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody.    ZAPRASZAMY !!!!!!!!

 

Accessibility