INFORMACJA O WYDATKACH RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Szanowni Rodzice, w roku szkolnym 2016/2017 środki z funduszu Rady Rodziców zostały przeznaczone na następujące cele:

1Nagrody dla najlepszych uczniów (książki) .2610,00 PLN
2Puchar za osiągnięcia. 60,00 PLN
3Dyplomy na zakończenie roku dla nauczycieli i rodziców. 300,00 PLN
4Koszty organizacji pikniku. 2040,00 PLN
5Dopłata do funduszu klasowego klas 1-3 (dzieci z tych klas nie otrzymują nagród za wybitne osiągnięcia na koniec roku).1350,00 PLN
6Nagrody za gazetki szkolne. 200,00 PLN
7Prezenty dla Dyrekcji/Nauczycieli na koniec roku szkolnego. 600,00 PLN
8Konkurs muzyczny piosenki angielskiej – nagrody. 600,00 PLN
9Dofinansowanie do wycieczek szkolnych 815,00 PLN
10Konkurs „Muzyczne talenty”. 600,00 PLN
11Pomoce naukowe (mapy,stojaki, piłki itp.).2487,00 PLN
12Blokady w bramie wjazdowej. 450,00 PLN
13Konkurs kaligraficzny. 150,00 PLN
14Stojaki rowerowe. 800,00 PLN

Kwota razem:                        13062,00 PLN

 

Stan środków Rady Rodziców w chwili przekazania nowej Radzie na dzień 31-09-2017 r. to kwota: 2691,24 zł.

Dziękujemy za dokonane wpłaty. 

Rada Rodziców  Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym. 

 

 

Accessibility