Podręcznik zgubiony/zniszczony

UWAGA RODZICE!

Jeżeli dziecku zdarzy się zgubić lub zniszczyć podręcznik lub ćwiczenia – należy najpierw dowiedzieć się w bibliotece szkolnej czy szkoła dysponuje rezerwą danej pozycji.

Jeżeli jest rezerwa, należy wpłacić odpowiednią sumę na konto nr

66 8009 0007 0012 3536 2001 0101

z dopiskiem: za podręcznik …………………….., klasa …..  część …..).

Pokwitowanie trzeba oddać do biblioteki szkolnej.

JEŻELI  REZERWY  JUŻ  NIE  MA  – Rodzice muszą kupić odpowiedni podręcznik lub ćwiczenia we własnym zakresie.

Oświadczenie w razie zgubienia podręcznika

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin wypożyczania podręczników dotowanych