Podręczniki szkolne – spis

Spis podręczników dla klas 1-7 w  Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

rok szk. 2017/2018

Kl. Podręcznik lub ćwiczenia dla klasy pierwszej SP: cena
1 Szkolni Przyjaciele (język polski) część 1 8,25
Szkolni Przyjaciele (język polski) część 2 8,25
Szkolni Przyjaciele (język polski) część 3 8,25
Szkolni Przyjaciele (język polski) część 4 8,25
Szkolni Przyjaciele matematyka część 1 8,25
Szkolni Przyjaciele matematyka część 2 8,25
Informatyka
Ćwiczenia Szkolni Przyjaciele (język polski) część 1 6,25
Ćwiczenia Szkolni Przyjaciele (język polski) część 2 6,25
Ćwiczenia Szkolni Przyjaciele (język polski) część 3 6,25
Ćwiczenia Szkolni Przyjaciele (język polski) część 4 6,25
Ćwiczenia Szkolni Przyjaciele matematyka część 1 6,25
Ćwiczenia Szkolni Przyjaciele matematyka część 2 6,25
Bugs Team1 podręcznik (język angielski) 24,75
Ćwiczenia Bugs Team (język angielski) 12,00
Piszę gratis
Liczę gratis

 

Kl. Podręcznik lub ćwiczenia dla klasy drugiej SP: cena
2 Tropiciele (język polski) część 1
Tropiciele (język polski) część 2
Tropiciele (język polski) część 3
Tropiciele (język polski) część 4
Tropiciele (język polski) część 5
Tropiciele matematyka część 1
Tropiciele matematyka część 2
Tropiciele matematyka część 3
Tropiciele matematyka część 4
Tropiciele matematyka część 5
Ćwiczenia Tropiciele (język polski) część 1
Ćwiczenia Tropiciele (język polski) część 2
Ćwiczenia Tropiciele (język polski) część 3
Ćwiczenia Tropiciele (język polski) część 4
Ćwiczenia Tropiciele (język polski) część 5
Ćwiczenia Tropiciele matematyka część 1
Ćwiczenia Tropiciele matematyka część 2
Ćwiczenia Tropiciele matematyka część 3
Ćwiczenia Tropiciele matematyka część 4
Ćwiczenia Tropiciele matematyka część 5
Bugs World 2 podręcznik (język angielski)
Bugs World 2 ćwiczenia (język angielski)
Informatyka
Kl Podręcznik lub ćwiczenia dla klasy trzeciej SP: cena
3 Tropiciele (język polski) część 1
Tropiciele (język polski) część 2
Tropiciele (język polski) część 3
Tropiciele (język polski) część 4
Tropiciele (język polski) część 5
Tropiciele matematyka część 1
Tropiciele matematyka część 2
Tropiciele matematyka część 3
Tropiciele matematyka część 4
Tropiciele matematyka część 5
Ćwiczenia Tropiciele (język polski) część 1 3,75
Ćwiczenia Tropiciele (język polski) część 2 3,75
Ćwiczenia Tropiciele (język polski) część 3 3,75
Ćwiczenia Tropiciele (język polski) część 4 3,75
Ćwiczenia Tropiciele (język polski) część 5 3,75
Ćwiczenia Tropiciele matematyka część 1 3,75
Ćwiczenia Tropiciele matematyka część 2 3,75
Ćwiczenia Tropiciele matematyka część 3 3,75
Ćwiczenia Tropiciele matematyka część 4 3,75
Ćwiczenia Tropiciele matematyka część 5 3,75
Bugs World 3 podręcznik (język angielski) 12,00
Bugs World 3 ćwiczenia (język angielski) 12,00

 

Kl Podręcznik lub ćwiczenia dla klasy czwartej  SP: cena
4 Język polski nauka o języku – Słowa z uśmiechem 10,89
Język polski literatura i kultura – Słowa z uśmiechem 10,89
Język polski ćwiczenia 4,95
Język angielski – podręcznik – English Class A1 21,78
Język angielski –  ćwiczenia –  English Class A1 4,95
Historia kl. 4 – podręcznik 9,80
Historia kl. 4  ćwiczenia 4,95
Matematyka wokół nas kl. 4 – podręcznik 21,87
Matematyka ćwiczenia część 1 2,47
Matematyka ćwiczenia część 2 2,48
Przyroda kl. 4 – podręcznik 19,80
Przyroda ćwiczenia kl. 4 4,95
Plastyka 4 8,90
Klucz do muzyki 4 8,90
Technika na co dzień 4-6 6,90
Informatyka Teraz bajty 4 8,00

 

Kl Podręcznik lub ćwiczenia dla klasy piątej  SP: cena
5 Język polski – podręcznik – Między nami 21,75
Ćwiczenia język polski –  Między nami 6,18
Matematyka wokół nas. – podręcznik 21,78
Matematyka wokół nas – ćwiczenia część 1 4,95
Matematyka wokół nas – ćwiczenia część 2 4,95
Historia wokół nas – podręcznik 19,80
Historia ćwiczenia 4,95
Przyroda z pomysłem – podręcznik część 1 19,80
Przyroda z pomysłem – podręcznik część 2 19,80
Przyroda z pomysłem – ćwiczenia część 1 2,47
Przyroda z pomysłem – ćwiczenia część 2 2,48
Plastyka 8,90
Klucz do muzyki 8,90
Lekcje z komputerem 7,90
Technika na co dzień 7,90
Today! 3 podręcznik – język angielski 21,78
Ćwiczenia Today 3 – język angielski 4,95

 

Kl Podręcznik lub ćwiczenia dla klasy szóstej  SP: cena
6 Między nami kl. 6 – podręcznik język polski 21,85
Między nami – ćwiczenia język polski część 1 6,18
Między nami – ćwiczenia język polski część 2 6,18
Matematyka wokół nas. – podręcznik 21,78
Matematyka wokół nas – ćwiczenia część 1 4,95
Matematyka wokół nas – ćwiczenia część 2 4,95
Historia wokół nas – podręcznik 19,80
Historia ćwiczenia 4,95
Przyroda z pomysłem – podręcznik część 1 19,80
Przyroda z pomysłem – podręcznik część 2 19,80
Przyroda z pomysłem – ćwiczenia część 1 4,95
Przyroda z pomysłem – ćwiczenia część 2 4,95
Plastyka 8,90
Klucz do muzyki 8,90
Lekcje z komputerem 7,90
Technika na co dzień 7,90
Today! 4 –  podręcznik – język angielski 21,78
Ćwiczenia Today 4 – język angielski 4,95

 

Kl Podręcznik lub ćwiczenia dla klasy siódmej  SP: cena
7 Myśli i słowa kl. 7 – podręcznik – język polski 25,74
Ćwiczenia  Gramatyka i stylistyka – język polski 4,95
Matematyka wokół nas. – podręcznik 25,74
Matematyka wokół nas  –  ćwiczenia 4,95
Historia – podróże w czasie – podręcznik 24,50
Historia  – ćwiczenia 4,95
Świat chemii – podręcznik 22,77
Świat chemii – ćwiczenia 4,95
Świat fizyki – podręcznik 22,77
Świat fizyki – ćwiczenia 4,95
Biologia – puls życia – podręcznik 25,00
Geografia – Nowa planeta. – podręcznik 25,00
Plastyka 10,40
Klucz do muzyki podręcznik 10,40
Teraz bajty. Informatyka 7 9,90
Echo – język rosyjski – podręcznik 25,74
Echo – ćwiczenia – język rosyjski 4,95
English class A2+ – podręcznik – język angielski 25,74
English class A2+ ćwiczenia – język angielski 4,95
English class B1- podręcznik – język angielski (grupa zaawansowana) 25,74
English class B1 ćwiczenia – język angielski (grupa zaawansowana) 4,95
Magnet smart 1- podręcznik – język niemiecki 25,74
Magnet smart 1 – ćwiczenia – język niemiecki 4,95