Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych – zasady, wnioski i oświadczenia

Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Wielkimi krokami zbliża się rozpoczęcie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

Dzieci 3-, 4- i 5 letnie wezmą udział w rekrutacji do przedszkoli:
– Przedszkola Samorządowego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1
– Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie przy ul. Kolejowej 51
– Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii Konopnickiej 65
– Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8

Dzieci 6-letnie (urodzone w 2012 roku) wezmą udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

– w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73
– w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31
– w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6
– w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 453
– w Szkole Podstawowej w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 35

Pamiętajmy, że dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. Z kolei dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rodzice będą mogli składać wnioski od 9 do 23 marca  2018 r. Z kolei dzieci, które będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie będą brały udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 2 do 8 marca 2018 r.

Wnioski, szczegółowe terminy, kryteria i zasady odnośnie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdują się TUTAJ.

DS, 07.02.2018

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2018/2019 /pdf/    /doc/

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej /pdf/    /doc/

Oświadczenie o czasie pobytu dziecka w przedszkolu /pdf/    /doc/

Oświadczenie o miejscu rozliczania podatku dochodowego /pdf/    /doc/

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata /pdf/    /doc/

Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica kandydata /pdf/    /doc/

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły/przedszkola /pdf/    /doc/