Harmonogram działań gimnazjalisty

Gimnazjalistów prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2018/2019,

który jest dostępny na stronie:

 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum/18062_harmonogram-rekrutacji-do-liceow

Accessibility