AKCJA LATO 2018

Prosimy o odbiór karty zgłoszeniowej z sekretariatu lub pobranie ze strony szkoły.

Karta zgłoszeniowa zawiera trzy strony. Należy dokładnie zapoznać się z ich treścią.  

Opłatę za udział w akcji należy uiścić do dnia 5 czerwca 2018r.

Accessibility