Bliżej rynku pracy

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym realizowany jest projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe w ramach ZIT.
W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie klas gimnazjalnych naszej szkoły mają możliwość korzystania ze wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego w utworzonym Punkcie Informacji i Kariery PIK 2. Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół (klas gimnazjalnych) z terenu ZIT WOF biorących udział w Projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego.


Projekt realizowany jest w 10 gminach: Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki, Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka.
Termin realizacji projektu – 1 września 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.
Koordynatorem projektu w szkole jest Pani Dorota Pawlak. Zajęcia prowadzą również Panie: Magdalena Fechner – Miczuga, Iwona Zielecka, Marzena Siwek i Maja Schwerk. W ramach działań PIK 2 odbywają się zajęcia warsztatowe (do projektu przystąpiło 27 uczniów) oraz indywidualne spotkania z uczniami.

Accessibility