Od przygody do wiedzy: świat wokół nas

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej współpracuje od września 2018 r.  z Instytutem Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, realizując przygotowany dla 30 uzdolnionych uczniów z klas 5-8 projekt unijny Uniwersytet Młodego Odkrywcy pn. „Od przygody do wiedzy: świat wokół nas”. W tym roku szkolnym przewidzianych jest 6 spotkań z naukowcami. Zajęcia poświęcone są człowiekowi, a  konkretnie zagadnieniom takim jak: ewolucja człowieka, przystosowanie do  zdobywania i przyswajania pożywienia, badanie BMI, kwestie etyczne w kontekście dbałości o środowisko i zachowanie bioróżnorodności, a także jakości wody, jej uzdatniania, przechowywania w bezpiecznych plastikowych opakowaniach. Uczniowie mieli możliwość zbadać zawartość jonów chlorkowych w wodzie pitnej, rozpoznawać kości, trzymając w dłoni prawdziwe ludzkie szkielety, a także poznać ich budowę.


Na zakończenie tegorocznych zmagań z nauką Młodzi Odkrywcy zaprezentują na UKSW przygotowane w grupach prace projektowe, wybierając samodzielnie temat korespondujący z tematyką dotychczasowych zajęć lub jeden z zaproponowanych przez wykładowców. Uczelnia pozostaje otwarta na kreatywność młodych ludzi, a także służy możliwością wydruku plakatów.

Prace te trafią na koniec do naszej szkoły, aby mogli je podziwiać pozostali uczniowie. Pewnie niektórzy z nich wejdą w skład zespołu na drugą edycję projektu w roku szkolnym 2019/2020. Wystarczy interesować się przyrodą i biologią, zdobywając z tych przedmiotów 5 i 6.

Już dzisiaj zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu przyszłorocznych uczniów klas 5-8.

Jolanta Matyjasiak

szkolny koordynator projektu

i niezwykle zainteresowani tematyka

zajęć uczniowie klas 5-8

 

Jolanta Matyjasiak  szkolny koordynator projektu

i niezwykle zainteresowani tematyką zajęć uczniowie klas 5-8