Regulamin biblioteki

  1. Biblioteka szkolna pełni rolę centrum informacji dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz rodziców.
  2. Uczeń może wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni, z możliwością przedłużenia wypożyczenia na kolejny tydzień.
  3. Uczeń wypożycza podręczniki szkolne na cały rok.
  4. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów.
  5. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczone zbiory. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, należy odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
  6. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez bibliotekę). W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może wypożyczyć książki na okres wakacji.
  7. Absolwenci Szkoły, uczniowie przechodzący do innych szkół, jak również pracownicy Szkoły zmieniający pracę lub odchodzący na emeryturę zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką.
  8. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.