KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

  1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna, przy współudziale nauczycieli polonistów i wychowawców.
  2. Konkurs adresowany jest do młodzieży klas VII-VIII.
  3. Głównym zadaniem konkursowym jest przeczytanie przygotowanego wcześniej fragmentu z ulubionej książki. Czas prezentacji – nieprzekraczalne 5 minut.

Zadaniem dodatkowym, dla chętnych, jest przygotowanie reklamy książki, z której pochodzi wybrany fragment, w formie krótkiej recenzji, ilustracji lub innych środków wyrazu.

  • Przy ocenie czytania jury konkursu bierze pod uwagę zarówno poprawność warsztatową (respektowanie znaków przestankowych, dykcja), jak i sposób interpretacji czytanego tekstu i ogólne wrażenie artystyczne.
  • Najlepszą reklamę książki wybierają wszyscy uczestnicy konkursu wraz z jury.
  •  Mistrza i dwóch wicemistrzów pięknego czytania wybiera jury konkursu.
  • Cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów konkursu będą wręczane w dniu finału.

Uczniowie zainteresowani konkursem zgłaszają się do biblioteki szkolnej.

Szczegóły dotyczące terminu i miejsca zostaną przekazane po otrzymaniu zgłoszeń, o które prosimy w terminie do 14 października.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, życząc głównej wygranej i przede wszystkim dobrej zabawy!