Podsumowanie akcji ewakuacyjnej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym składa serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w dzisiejszą akcję ewakuacyjną.

Serdeczne podziękowania dla nauczycieli za szybkie wyprowadzenie uczniów, podziękowania dla pracowników obsługi za  pomoc w sprawdzeniu terenu ewakuacyjnego. Podziękowania dla Pań z sekretariatu, dla wszystkich rodziców i uczniów.

Dziękuję również Pani Dyrektor z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym, p. Bożenie Godzimirskiej  za przyjęcie młodszych uczniów do budynku. Dziękuję władzom gminy za szybkie podstawienie autobusu dla starszych uczniów naszej szkoły.

Była to nieplanowana lekcja bezpieczeństwa. Dzięki bacznej współpracy zdaliśmy ją wszyscy. Niestety, jeśli następnym razem ktoś wpadnie na podobny pomysł, mam nadzieję, że pomyśli o tych wszystkich osobach, które w dniu dzisiejszym przeżywały ową sytuację, szczególnie mam na myśli naszych uczniów.

Z wyrazami szacunku

Dawid Paweł Dziaduś