Lekcja niemieckiego graficznie

W klasach siódmych w ramach utrwalania przymiotników określających cechy charakteru uczniowie mogli dać graficzny wyraz swojej wyobraźni.
Na dużym arkuszu papieru i przy użyciu kolorowych mazaków konkretyzowali ,wprowadzone wcześniej na lekcji, pojęcia.
Uczenie się na pamięć, zwane potocznie wkuwaniem, (niem. pauken) nie jest fascynującym zajęciem. Niektórym cierpnie z tego powodu skóra.
Można zrobić to jednak przyjemniej, co nie tylko ułatwia naukę, ale pobudza nasze kreatywne myślenie oraz daje możliwość wykorzystania artystycznych talentów.