Planowane terminy akcji „LATO W MIEŚCIE 2020”

Jak co roku planujemy przeprowadzić Akcję „Lato w mieście 2020” dla dzieci ze szkół
z terenu Gminy Łomianki. Akcja planowana jest w pięciu szkołach podstawowych, według poniższego harmonogramu:

SP w Dziekanowie Leśnym,ul. Akinsa 6 – od 29 czerwca do 10 lipca 2020 r.,

SP nr 2 w Łomiankach, ul. Partyzantów 31 – od 13 lipca  do 24 lipca 2020 r.,

SP nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 – od 27 lipca do 7 sierpnia 2020 r.,

SP w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435 – od 10 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r.,

SP nr 3 w Łomiankach, ul. Staszica 2 – od  17 sierpnia do 28 sierpnia 2020 r.

Jednak czy akcja w danej szkole się odbędzie, zdecyduje ilość zapisanych uczestników. Tak jak w poprzednich latach akcja zostanie przeprowadzona, pod warunkiem zebrania grupy co najmniej 14 dzieci (na zajęcia w jednym tygodniu).

Szczegółowe informacje, w tym terminy zapisów na akcję „Lato w mieście 2020” zostaną podane po 15 maja br.