#zdrowynawyk – część druga

Dzisiaj pozostali uczniowie wzięli udział w zajęciach w ramach innowacyjnego programu #zdrowynawyk przygotowanego przez studentów dietetyki oraz trenera personalnego.
Bardzo dziękujemy p.Jakubowi Grygielewiczowi, p.Konradowi Dzierżanowskiemu, p.Zofii Leszczyńskiej, p.Julii Migdalskiej za wiele cennych rad i zapraszamy do następnych wspólnych projektów!