Podsumowanie I semestru

Podsumowanie…

Pierwszy semestr za nami!

Dnia 7 lutego 2020 roku dyrektor szkoły podsumował osiągnięcia uczniów w I semestrze. Był to też czas wręczenia nagród „Superbohaterom”, zacnego tytułu przyznanego przez Radę Rodziców po konsultacji z Radą Pedagogiczną.

Dyrektor szkoły wyróżnił również dwie osoby, które zdobyły najwyższą średnią w szkole.

Na koniec uczennice klasy VII B podsumowały wyniki I Szkolnego Przeglądu „Masz Talent”. Pragnę dodać, że było to autorskie przedsięwzięcie Antosi i Ani.

Dyrektor szkoły życzy uczniom, nauczycielom i rodzicom bezpiecznych ferii i spokojnego odpoczynku!