Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki w r. szk. 2020/2021

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie Prawni,

zostały ustalone zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2020/2021.

Zapisy do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły będą prowadzone od 12 do 31 marca 2020 r.