Kiedy udać się do logopedy?

Rozwój mowy dziecka
Prawidłowy rozwój mowy u dziecka przebiega etapami. Wymowę poszczególnych głosek dziecko przyswaja sobie stopniowo – w kolejności, od najłatwiejszych do najtrudniejszych pod względem artykulacyjnym.
Kolejność pojawiania się głosek w mowie dziecka:
Pierwszy rok życia (okres melodii): a, e, (u niektórych dzieci także: i, m, b, n, t, d, j).
Drugi rok życia (okres wyrazu): i, m, b, n, t, d, j (u dzieci, u których nie pojawiły się w pierwszym roku) oraz y, o, p, pi, ń, ś, k, ki.
Trzeci – siódmy rok życia (okres swoistej mowy dziecięcej):
– około 3. roku życia: ę, ą, u, bi, ni, f, w, fi, wi, ź, ć, dź, g, gi, h, l, li, ł.
– około 3. – 4. roku życia: s, z, c, dz,
– między 4. a 5. rokiem życia: sz, ż, cz, dż, r – najtrudniejsze głoski w języku polskim.
Dziecko sześcio – siedmioletnie powinno wymawiać wszystkie głoski języka polskiego. Błędna wymowa może być przyczyną trudności w czytaniu i pisaniu.
Na każdym z powyższych etapów należy koniecznie udać się do logopedy, jeśli:
– w czasie wymowy dziecko wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. Na każdym etapie wiekowym jest to wada, która sama nie przechodzi i z czasem coraz bardziej się utrwala,
– rodzic ma wątpliwości, czy dziecko dobrze słyszy,
– niepokoją rodzica zmiany anatomiczne lub dziecko mówi przez nos,
– po ukończeniu pierwszego roku życia dziecko nie wypowiada nawet najprostszych słów (np. mama, tata, baba),
– po ukończeniu dwóch lat dziecko mówi tylko pojedyncze słowa, nie łączy ich w równoważniki zdań,
– mając trzy lata mówi niezrozumiale dla otoczenia,
– po ukończeniu czwartego roku życia:

 • głoski syczące s, z, c, dz wypowiada jako ciszące: ć, ź, ć, dź,
  • nie potrafi unieść języka w kierunku nosa,
  • ubezdźwięcznia mowę, np. zamiast góra mówi kura, zamiast domek mówi Tomek,
   – po ukończeniu piątego roku życia nie wymawia głosek szumiących: sz, ż, cz, dż oraz głoski r.
   Współpraca rodziców z logopedą zwiększa szansę powodzenia terapii.