Umowa na obiady

Umowę na obiad można pobrać ze strony szkolnej  lub w sekretariacie.

Wypełnione i podpisane przez Rodziców dwa egzemplarze zwracamy do sekretariatu, który przekazuje je do ICDS, gdzie zostają podpisane przez drugą stronę .

Następnie jeden egzemplarz Umowy zostaje przekazany dzieciom.