Trwa rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Przypominamy rodzicom/opiekunom prawnym, którzy złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola samorządowego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonej przez Gminę Łomianki, że zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą podane do publicznej wiadomości dnia 27 kwietnia br. o godz. 14.00.
Listy będą dostępne w systemie elektronicznej rekrutacji oraz na stronach internetowych przedszkoli i szkół podstawowych, w których utworzono oddziały przedszkolne.
Rodzice/opiekunowie prawni w terminie od 27 kwietnia do 8 maja br. zobowiązani są do potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
Potwierdzenia należy dokonać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
Oświadczenie (skan lub zdjęcie) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail przedszkola / szkoły podstawowej, w której utworzono oddział przedszkolny.
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2020 r. o godz. 14.00.