Majowe święta za nami…

Krótki rys historyczny:
1 maja – Międzynarodowe Święto Pracy obchodzone nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

1 maja – Międzynarodowe Święto Pracy
Międzynarodowe Święto Pracy lub inaczej Międzynarodowy Dzień
Solidarności Ludzi Pracy, to święto obchodzone corocznie 1 maja dla
upamiętnienia i uznania osiągnięć ludzi pracujących. Święto to czci
pamięci o licznych ofiarach, które domagały się między innymi
8-godzinnego dnia trudnej pracy.
W Polsce zostało ogłoszone w 1899 roku (pierwsze robotnicze manifestacje
w tym dniu na ziemiach polskich odbyły się już w 1890 roku).
W Polsce ten dzień jest świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy.

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony w Polsce 2
maja, jest jednym z najmłodszych świąt państwowych, Jego główną rolą
jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach
narodowych.
Kolory flagi Polskiej towarzyszą nierozerwalnie dziejom historycznym
naszego narodu, a są nimi czerwień – symbolizująca przelaną krew w walce
w obronie kraju oraz biel – symbolizująca wartości duchowe, czystość i
niepokalanie. Te przyjęte przez sejm barwy, 1 sierpnia 1919 roku,
rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszyły Polakom we wszystkich
ważnych wydarzeniach.

Święto Konstytucji 3 Maja- to rocznica uchwalenia Konstytucji
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą spisaną konstytucją w
nowożytnej Europie, drugą na świecie po amerykańskiej. Już w dwa dni po
uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki (zwany też Czteroletnim) w 1791
roku, dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu
niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. Przywrócono je po
odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. W 1951 roku święto zostało
oficjalnie zniesione. Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym
świętem państwowym w Polsce i dniem wolnym od pracy.