Szczegóły powrotu dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Dziś odbyło się kolejne posiedzenie Gminnego Zespołu ds. Zarządzania
Kryzysowego z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego i dyrektorów
placówek oświatowych. Uzgodniono szczegóły powrotu dzieci do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Drodzy rodzice/opiekunowie prawni,
przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Łomianki wznawiają działalność
stacjonarną już 18 maja 2020 r.  Będą pracowały w godz. 7.00-17.00 w
nowym reżimie sanitarnym, który określił Główny Inspektor Sanitarny oraz
Minister Zdrowia.
Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak wydała Zarządzenie nr
WAO.0050.78.2020 z 13 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury
pierwszeństwa przyjęć do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej z uwagi na ograniczenie liczebności oddziałów do poziomu
wymaganego przez Wytyczne Przeciwepidemiczne Głównego Inspektora
Sanitarnego z 4 maja 2020 r.
Dyrektorzy przedszkoli i szkół wprowadzili Procedury Bezpieczeństwa na
terenie swoich placówek oświatowych w okresie Pandemii COVID-19.
Od 14 maja br. będą udostępnione i przyjmowane Deklaracje uczęszczania
dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do
pobrania ze stron internetowych przedszkoli i szkół podstawowych).
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ww. dokumentami, w szczególności
procedurami, które będą obowiązywać w naszych placówkach, a także z
procedurą przyjęć Państwa dzieci do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych. Chętnych do przyprowadzenia
swojego dziecka do placówki prosimy o kontakt telefoniczny, lub mailowy
bezpośrednio z przedszkolem/szkołą, do której dotychczas uczęszczało
dziecko.
Przypominamy, że w pierwszej kolejności z przyjęcia będą mogły
skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia
pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu
ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw
produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Anna Grabowska – Główny specjalista ds. oświaty