Zawieszenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym,
informuje, iż ze względu na awarię zasobnika ciepłej wody,  po
otrzymaniu  zgody Burmistrza Łomianek, Pani Małgorzaty
Żebrowskiej-Piotrak, od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 29 maja 2020
roku, zawieszona zostaje działalność dydaktyczna, wychowawcza i
opiekuńcza szkoły. Czas zawieszenia pozwoli na usunięcie awarii.
Jednocześnie informuję, iż zadania szkoły będą nadal realizowane z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.