KILKA SŁÓW NA TEMAT DNIA DZIECKA

Międzynarodowy Dzień Dziecka ustanowiono w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w celu upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ

Dzień Dziecka bez wątpienia wszystkim kojarzy się z radością, zabawą i prezentami. Dla dzieci jest to czas szczególny, ponieważ rodzice poświęcają im całą swoją uwagę, to czas radosnej zabawy, kojarzonej wszędzie i bez wyjątku z przywilejem młodego wieku. Różnice w datach Dnia Dziecka wynikają przede wszystkim z tradycji narodowych, religijnych i obyczajowych poszczególnych państw. Ponad 40 krajów świata, min. Polska, Chiny, Rosja, Ukraina i Portugalia obchodzą Dzień Dziecka 1 czerwca. Kolejną najpopularniejszą datą tego święta jest 20 listopada, obchodzony w ponad 20 krajach, min. w Hiszpanii, Francji i Szwecji. Pozostałe kraje obchodzą Dzień Dziecka w różne dni – dla przykładu w USA przypada zawsze w drugą niedzielę czerwca, w Niemczech 20 września, a w Holandii – nie obchodzi się takiego święta w ogóle.

W Polsce Dzień Dziecka wiąże się z wieloma atrakcjami i wydarzeniami przygotowanymi dla dzieci oraz razem z dziećmi. W tym dniu w szkołach i przedszkolach organizowane są zabawy oraz konkursy dla dzieci, często też nie ma lekcji. Wydarzeniom Dnia Dziecka towarzyszą również festyny i pikniki, dzieci dostają zabawki i słodycze. Najbliżsi także przygotowują dla swoich Pociech prezenty i rozmaite niespodzianki.

Natomiast w Niemczech, w czasie zimnej wojny, w krajach RFN dzień ten przypadał na 20 września i zwał się ,,Uniwersalnym Dniem Dzieci ”. W NRD natomiast był to 1 czerwca i nosił nazwę ,, Międzynarodowego Dnia Dziecka”.  Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku, oficjalnie Dzień Dziecka obchodzi się 20 września, jednak wiele osób nie godzi się z tym i obchodzi to święto nadal 1 czerwca.

Dzień Dziecka w Meksyku nazywany jest Dniem Małych Mułów i obchodzi się go 30 kwietnia, podczas święta Bożego Ciała. Dzieci przebrane w stroje ludowe uczestniczą w procesji. W tym dniu otrzymują słodycze i zabawki, biorą udział w specjalnie zorganizowanych festynach, na których główną częścią zabawy jest rozbijanie piniaty, czyli papierowej kuli wypełnionej słodyczami, owocami i zabawkami.

We Włoszech Dzień Dziecka jest obchodzony 6 stycznia i jest świętem bardzo rodzinnym. Tego dnia dzieci wraz ze swoimi rodzinami siadają do uroczystej kolacji, podczas której jedzą ciasto z wróżbą. Oprócz ciasta dzieci otrzymują prezenty i koronę króla lub królowej.

W Turcji z kolei Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia, tego samego dnia, co Święto Niepodległości, ponieważ władca Turcji zadedykował ten dzień dzieciom. Uważał bowiem, że są one bardzo ważne dla narodu. W tym dniu dzieci udają się do parlamentu, czyli miejsca, w którym przebywają osoby rządzące państwem.

Maria Konopnicka, Patronka naszej szkoły wyraziła się słowami, które warto dzisiaj przypomnieć:

„Nie przychodzę ani uczyć dzieci,
ani też ich bawić. Przychodzę
śpiewać z nimi”

Słowa te doskonale wpisują się w atmosferę dzisiejszych obchodów, tym chętniej przypominamy w tym miejscu jeden z wierszy autorstwa Marii Konopnickiej:

Taniec

Dalej raźno, dalej wkoło,
Dalej wszyscy wraz!
Wszak wyskoczyć i zaśpiewać
Umie każdy z nas.

Graj nam, skrzypku, krakowiaka,
A zaś potem kujawiaka
I mazura graj!

Jak się dobrze zapocimy,
To polskiego się puścimy,
Toż to będzie raj!

Dalej raźno, dalej wkoło,
Dalej wszyscy wraz!
Wszak wyskoczyć i zaśpiewać
Umie każdy z nas.