Zajęcia i konsultacje w szkole – WAŻNE

Szanowni Rodzice od dnia 25 maja 2020 roku kontynuujemy prace oddziału „0”, rozpoczynamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki dla klas I- III, zajęcia rewalidacyjne, a także konsultacje dla uczniów klas VIII SP  w podwyższonym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
Rodziców zainteresowanych proszę o wypełnienie załączników do  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.MARII KONOPNICKIEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYMPRZY UL. AKINSA 6 W OKRESIE PANDEMII COVID-19, dostępnej na naszej stronie internetowej oraz o odesłanie ich na adres mailowy spdl@edulomianki.pl do dnia 22 maja 2020 roku do godziny 12.00 (4 załączniki).
Osoby korzystające z zajęć rewalidacyjnych, konsultacji dla uczniów klas VIII oraz z biblioteki szkolnej zobowiązane są dodatkowo do zapoznania się z „Zasadami obowiązującymi w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym przy organizacji konsultacji stacjonarnych w szkole oraz zajęć rewalidacyjnych w sytuacji zagrożenia Covid-19”.