Zdalne nauczanie – do kiedy?

Do 26 czerwca 2020 roku, zgodnie z rozporządzeniem została przedłużona
przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka
będzie nadal odbywała się na odległość.
Należy podkreślić, że choć w rozporządzeniu podana jest data 28 czerwca
– jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania
szkół i placówek oświatowych, w praktyce zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
zakończą się w piątek, 26 czerwca.
Wskazana w rozporządzeniu data 28 czerwca pokrywa się z terminem
zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom (o
którym mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych).
W piątek, 26 czerwca uczniowie będą mogli odebrać świadectwa.
Harmonogram organizacji zakończenia roku i odbioru świadectw zostanie
przedstawiony do 23 czerwca 2020 roku.