Wyniki konkursu na ścieżce dydaktycznej Do Starego Dębu

Hasło: Jadwiga i Roman Kobendzowie

Zwycięzcy, którzy wybrali się na szlak i odgadli hasła to:

 1. Olga L. – 4a
 2. Jan L – 4a
 3. Franek K. – 6c
 4. Antek K. – 4c
 5. Mateusz M. – 5a
 6. Hania M. – 5a
 7. Natalia W. – 5a
 8. Ksawery K. – 4a
 9. Julia M. – 4a
 10. Maks J. – 5a
 11. Hania J. – 4a
 12. Mateusz W. – 6e

Wszystkim uczniom i ich rodzinom, „wpuszczonym” przeze mnie tym sposobem w Puszczę Kampinoską, składam serdeczne gratulacje!!!

Krzyżówka była jedynie pretekstem do zaproszenia Państwa z dziećmi w puszczańskie ostoje.

Mam nadzieję, że będzie to początek wielkiej przygody.

Serdecznie pozdrawiam,

Jolanta Matyjasiak

autorka krzyżówki, nauczycielka przyrody i biologii

Jadwiga i Roman Kobendzowie – staraniom obojga małżonków zawdzięczamy utworzenie Kampinoskiego Parku Narodowego 16 stycznia 1959 r.

Prof. Romana Kobendza zmarł 4 lata przed utworzeniem parku, ale dzięki kontynuacji wspólnego dzieła przez jego żonę i inne osoby m.in. Witolda Plapisa, Warszawa, jako jedna z dwóch stolic na świecie ma w tak bliskim sąsiedztwie park narodowy.

Ich imiona nosi Ośrodek Dydaktyczno- Muzealny w Granicy, zaś imieniem profesora nazwano największy w KPN obszar ochrony ścisłej Sieraków, utworzony, jako jeden z pierwszych w 1937 r.

Prawdopodobnie dzięki temu, że profesor doprowadził w 1936 r. do utworzenia o.o.ś. w Granicy i w następnym roku w Sierakowie, po wojnie łatwiej było zabiegać o utworzenie parku narodowego, choć powojenne władze państwa planowały zbudować na jego terenie elektrownię, czy oczyszczalnię ścieków. 

Puszcza jednak przetrwała…