Harmonogram odbioru zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Drodzy Absolwenci!
Poniżej przedstawiam Wam harmonogram odbioru zaświadczeń o wynikach
egzaminu ósmoklasisty:
31 lipca 2020 roku g.13.00-16.00
3 sierpnia 2020 roku g.9.00-13.00
Prosimy dzwonić dzwonkiem przy drzwiach głównych.
Przypominam jednocześnie, że kserokopie musicie dostarczyć do szkoły
pierwszego wyboru do 4 sierpnia do godziny 16.00.
dyrektor szkoły