Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego

Szanowni Rodzice!
Procedury obowiązujące w szkole od 1 września 2020 roku oraz harmonogram
rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 zostanie opublikowany w piątek 28
sierpnia 2020 roku do godziny 15.00 na stronie szkoły, na fanpage szkoły
oraz w Librusie.
Rodzic oraz dziecko są zobowiązani do zapoznania się z procedurami
przez rozpoczęciem stacjonarnego nauczania.

Z pozdrowieniami
Dawid Paweł Dziaduś