Procedury oraz regulaminy obowiązujące w szkole od 1 września 2020 roku

Szanowni Rodzice/ prawni Opiekunowie!
1.      Poniżej przedstawiam procedury oraz regulaminy obowiązujące w szkole
od 1 września 2020 roku.
2.      Dla bezpieczeństwa nas wszystkich proszę, aby do budynku szkoły nie wchodzili rodzice/prawni opiekunowie uczniów od drugiej klasy wzwyż.
Klasy I oraz uczniowie oddziału przedszkolnego korzystają z pomocy rodziców w szatni tylko na początku września, zgodnie z ustalonymi
zasadami.
3.      Proszę, aby karty zgłoszenia na świetlicę wypełniali rodzice uczniów najbardziej potrzebujących takiej formy opieki. Jest to ważne, gdyż jak wiemy, nie jesteśmy w stanie zapewnić, tego że dzieci z różnych klas nie
będą na świetlicy miały ze sobą kontaktu.
4.      Informacje o obiadach będą przekazane we wrześniu, jednak już dziś apeluję o zapisywanie się tylko dzieci, które będą  tego najbardziej
potrzebowały. Stołówka to drugi punkt, który może być potencjalnym zapalnikiem ogniska koronowirusa.
5.      Sytuacja jest nowa dla Państwa i dla nas dlatego pamiętajmy o wzajemnej współpracy   i zrozumieniu.
6.       Rodzice i uczniowie obowiązkowo zapoznają się z regulaminem i procedurami. Przybycie dziecka dnia 1 września jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i procedurami.
7.      Uprasza się rodziców o omówienie z dziećmi procedur i regulaminów.
8.      Procedury powstały z porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

Z pozdrowieniami
Dawid Paweł Dziaduś
dyrektor placówki

20200828163013919