Klasa 4 ARTYSTYCZNA – rozszerzona muzyka

Program zajęć artystycznych

Uczeń:

‣ poznaje ciekawy repertuar piosenek i utworów muzycznych

‣ poznaje odmiany muzyki rozrywkowej

‣ poznaje polską kulturę muzyczną XX i XXI w.

‣ poznaje wartości rytmiczne nut i pauz

‣ świadomie wybiera repertuar, dokonuje oceny jego trudności i wartości

‣ poznaje podstawowe pojęcia muzyczne 

‣ uczy się śpiewać ze słuchu lub przy pomocy nut poprawnie intonacyjnie z właściwym podparciem oddechowym i interpretacją

‣ poznaje rodzaje zespołów wokalnych

‣ poznaje definicję głosu, jego podział i rodzaje

‣ poznaje wybrane gatunki muzyczne : musical, muzyka filmowa

‣ poznaje kulturę muzyczną : Hip – Hop, Rock, Pop, Jazz

‣ kształtuje świadomość własnego ciała, poczucie rytmu oraz swobodę i płynność ruchową poprzez naukę tańców różnych narodów

‣ uczy się grać na instrumentach oraz akompaniamentu do piosenek

‣ poznaje budowę formalną utworów

‣ wyraża swoje uczucia, nastroje, różne stany emocjonalne za pomocą środków muzyczno – ruchowych

‣ potrafi czerpać radość ze wspólnego śpiewu , tańca, gry na instrumentach

‣ stosuje różne rodzaje aktywności muzycznej

‣ poznaje i stosuje zasady zachowania estradowego

Ireneusz  Dwojak