Klasa 4 POLITECHNICZNA – Programowanie. Nauka przez zabawę

Skąd pomysł na innowację?

              Innowacja „Programowanie. Nauka przez zabawę” wiąże się z utworzeniem klasy o profilu politechnicznym. Jest również moją odpowiedzią na potrzebę nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy naukowych a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla klas 4-8.

              Innowacja w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym jest reakcją na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy, który poszukuje pracowników w specjalnościach technicznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom chcemy od najmłodszych klas rozwijać pasje techniczne zarówno wśród dziewczynek jak i chłopców. Dzieci z klas 3 mają w sobie dużą ciekawość świata oraz chęć zabawy. Te cechy można wykorzystać w nauce programowania posługując się komputerem, oraz bezpłatnymi programami Scratch, Baltie lub Logo. Zdobyte umiejętności ułatwią w przyszłości naukę bardziej zaawansowanych języków programowania.

             Jakie są cele zajęć programowania?

Cele to:

– zainteresowanie uczniów nauką programowania;
– rozwinięcie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania;
– nabycie umiejętności kreatywnego i świadomego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów;
– rozwinięcie poczucia sprawczości – uczniowie mogą sprawdzić działanie programu w praktyce;
– nauka rozwiązywania problemów i komunikowania się z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych;
– rozwinięcie umiejętności tworzenia algorytmów;
– nauka pracy w grupie, podziału zadań;
– nauka analizy popełnionych błędów;
– uatrakcyjnienie nauczania;
– stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu (m.in. poprzez samodzielne stworzenie działającego programu, gry, aplikacji);

Na czym innowacja będzie polegała?

              Innowacja będzie dotyczyć klasy 4. o profilu politechnicznym.
              Czas realizacji innowacji obejmuje 1 godzinę tygodniowo w jednej klasie,  z możliwością kontynuowania w następnych latach.
              Innowacja zostanie przeprowadzona na zajęciach lekcyjnych, obowiązkowych, które będą rozszerzeniem lekcji informatyki.

Co będziemy robić na zajęciach?

              Na zajęciach nauczymy się programować w Scratch. Będziemy wykonywać gry, zabawy i stawiać przed kotkiem różne ciekawe wyzwania.

W kolejnym etapie poznamy trudniejsze środowiska by na końcu spróbować swych sił w rozwiązywaniu zadań z grafiki żółwia w języku Python z wykorzystaniem moduł turtle.

Czy nauka programowania wpłynie na ocenę z informatyki?

Ponieważ programowanie poszerza zakres materiału w klasach 4, praca na lekcji podwyższy ocenę z informatyki.

Zapraszam na zajęcia!

Agnieszka Kmieciak