Sala terapeutyczna

Bez oficjalnego otwarcia, w szkolnym zaciszu otwiera się SALA
TERAPEUTYCZNA. Korzystać z niej będą nasi specjaliści prowadząc niektóre swoje zajęcia z naszymi uczniami.
Sala jest przygotowana do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapii SI, zajęć rewalidacyjnych, treningu umiejętności-społecznych, czy standardowych rozmów psychologiczno-pedagogicznych w przyjaznej atmosferze.
Przed rozpoczęciem zajęć sala zostanie dostosowana do spełniania wymogów reżimu sanitarnego.