List Dyrektora na rozpoczęcie roku szkolnego

Nowy rok szkolny! Nowe wyzwania!

Choć niecodziennie, ale pod reżimem sanitarnym rozpoczął się nowy rok szkolny.  Będzie to rok nowych wyzwań, ale także dalszej rozbudowy naszej placówki.  Dzięki współpracy z Władzami gminy, ICDS-em, Radą Rodziców ubiegły rok szkolny pozwolił dokonać wielu zmian w naszej szkole. Dokonaliśmy remontu znacznej części szkoły, doposażyliśmy wiele sal. Wszystkie te działania podnoszą jakość edukacyjną naszej placówki. Jednak wiele pracy jeszcze przed nami.

W roku szkolnym 2020/2021 kontynuowana będzie innowacja- edukacja filmowa w klasach 6,7,8 szkoły podstawowej.

Nowością jest wprowadzenie rozszerzeń w klasach czwartych. Jesteśmy jedyną szkołą w gminie, jak i zapewne w powiecie, która wprowadza innowacyjne rozszerzenia  ARTYSTYCZNE I POLITECHNICZNE.

 Jeśli dzięki rozszerzeniom w nowym roku szkolnym osiągniemy zamierzone cele, owe kierunki zostaną na stałe w naszej ofercie.

Grupa artystyczna w klasie IV będzie realizowała rozszerzoną praktyczną godzinę muzyki oraz plastyki, grupa politechniczna natomiast w klasie IV będzie realizowała rozszerzoną praktyczną godzinę techniki oraz programowania.

Szczegółowy opis indywidualnych rozszerzeń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Czy profil artystyczny jest potrzebny?

Zdaniem neurologów kontakt ze sztuką pobudza mózg do pracy i kształtuje uwagę poznawczą. Oglądanie sztuk wizualnych aktywuje korę potyliczną, słuchanie muzyki pobudza płat skroniowy. Przyjemność, którą zyskujemy dzięki sztuce, wprawia nas w dobry nastrój, który również zwiększa elastyczność poznawczą i ułatwia twórcze rozwiązywanie problemów.

Dlaczego profil politechniczny?

Aktualnie odnotowuje się braki kadrowe w zawodach technicznych. Coraz większy nacisk kładzie się na wybór politechniczny wśród maturzystów. Jednak warto mieć na uwadze, że zainteresowania dzieci rozwijają się już od najmłodszych lat. Chcemy dać taką możliwość naszym uczniom. Chcemy pokazać, zainteresować.

W nowym roku szkolnym , życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia i wytrwałości w tych trudnych chwilach.

Dawid Paweł Dziaduś

dyrektor szkoły