Zapisy na obiady

Szanowni Rodzice!
Od dnia 14 września ruszają obiady w szkole. Zgodnie z informacjami
przekazywanymi wcześniej, bardzo proszę o indywidualne rozważenie przez 
rodziców, konieczności zapisania dziecka na obiady.
Zgody dostępne są w wersji elektronicznej na stronie szkoły lub w wersji
papierowej przy wejściu głównym do szkoły (WEJŚCIE A).
Zgody przyjmujemy w wersji elektronicznej – spdl@edulomianki.pl
lub osobiście złożone pracownikowi szkoły przy wejściu głównym.
TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW MIJA 8 WRZEŚNIA 2020 ROKU.