Sprzęt nagłaśniający z funduszu sołeckiego

W czwartek 10 września 2020 roku szkoła otrzymała z funduszu sołeckiego
Sołectwa Dziekanów Leśny sprzęt nagłaśniający.  Uprzejmie dziękuję Panu Sołtysowi Jarosławowi Suskiemu oraz całej społeczności Dziekanowa Leśnego!


Dziękuję też Pani Agnieszce Rekosz-Barylak za nadzorowanie sprawy.


Z poważaniem
Dawid Paweł Dziaduś