PEDAGOG / PSYCHOLOG

Pomoc pedagogiczna i psychologiczna:

Szkoła Podstawowa jest objęta opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym (budynek szkolny, wejście od strony boiska szkolnego, tel. (22) 751-57-86). Poradnia diagnozuje dzieci i młodzież pod kątem dysfunkcji powodujących problemy w nauce lub zachowaniu:
– na bezpośrednią prośbę rodziców,
– na wniosek wychowawcy klasy po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców na badanie dziecka.

Rodzice zobowiązani są do osobistego odbierania wyników badań. Szkoła nie może otrzymać bezpośrednio z Poradni wyników badań, z pominięciem rodziców ucznia. Wyniki badań rodzice powinni przekazać wychowawcy klasy lub pedagogowi szkolnemu/ psychologowi (pok. 13a – gimnazjum, pok. 3a – szkoła podstawowa). Szkoła ma obowiązek stosować się do zaleceń Poradni tylko wówczas, gdy rodzice przekażą  do szkoły wyniki badań dziecka.


Pedagodzy i psycholodzy szkolni:

.
Zuzanna Kowalska Poniedziałek 8:00-11:00
Środa 9:00-13:00
Czwartek 10:00-14:00
.