PROGRAM uroczystości z okazji 76 rocznicy zestrzelenia samolotu nad Dziekanowem

PROGRAM
Uroczystości z okazji 76 rocznicy zestrzelenia samolotu Sił Powietrznych
U.S.A. Boeing B – 17G niosącego pomoc Powstańczej Warszawie
zorganizowanej przy tablicy upamiętniającej to wydarzenie w Dziekanowie Leśnym,
(teren Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym)
w dniu 18 września (piątek) 2020 r. od godz. 17.50

1.      Rozpoczęcie uroczystości Mszą Świętą w parafii Matki Bożej Królowej
Rodzin w Dziekanowie Leśnym w intencji poległych lotników alianckich
godz. 17.50 – 19.00

– Wprowadzenie pocztów sztandarowych do kościoła,
– Msza Święta w intencji poległych lotników alianckich w 76 rocznicę
zestrzelenia samolotu U.S.A Boeing B-17G
2.      Zajęcie miejsc na terenie uroczystości pod Szkołą Podstawową w
Dziekanowie Leśnym godz. 19.30
– Wprowadzenie Asysty Honorowej oraz Pocztów Sztandarowcyh
– Wprowadzenie Warty Honorowej w umundurowaniu Polskim i Amerykańskim
– 10 minutowy rys historyczny
3.      Odegranie Hymnu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Polski
4.      Przywitanie przybyłych gości przez Prezesa Stowarzyszenia
5.      Przemówienia okolicznościowe
–       Przemówienie Burmistrz Łomianek
–       Przemówienie przedstawiciela kombatantów
–       Przemówienie przedstawiciela Armii Amerykańskiej
–       Przemówienie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym
–       Przemówienie Sołtysa Dziekanowa Leśnego

6.      Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przez delegacje
7.      Odprowadzenie Asysty Honorowej
8.      Zakończenie uroczystości ok. godz. 20.30.