Na języku niemieckim w ruchu i na kolorowo

Pamięć  nie jest stanem, ale procesem. Procesem, w którym dochodzi do przetwarzania informacji  i w  wyniku tego powstają nowe treści. Przebieg zapamiętywana i jego skuteczność zależy w dużej mierze od właściwej organizacji materiału pamięciowego i ćwiczeń mnemicznych.  Aktywizowanie uwagi w toku  nauki jest jednym z głównych czynników rozwijania pamięci. 

Mając właśnie tę zasadę w pamięci  nauczycielka języka niemieckiego  zorganizowała lekcję utrwalającą  na szkolnym korytarzu. Cztery kanapy stały się państwami niemieckojęzycznymi, do których uczniowie mieli za zadanie przyporządkować nazwy miast, zaś na kolejnych zajęciach umieszczone zostały na stołach  kolorowe karteczki z formami powitań i pożegnań oraz  ze zwrotami dotyczącymi samopoczucia. Uczniowie ćwicząc dialogi mogli do nich sięgać  wzrokiem, aby w ten sposób usprawniać swoje „oko umysłu”.