Poprawa ocen – dyżury nauczycieli

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji w dniach 28-30 grudnia 2020 roku Nauczyciele będą pełnili dyżury dla Uczniów, którzy będą chcieli poprawić oceny.
Bardzo proszę chętnych Uczniów, aby wcześniej uzgodnili zakres oraz formę poprawy z Nauczycielem. Rodziców zachęcam do motywowania Dzieci do skorzystania z tej formy pomocy.