By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać

Informuję, iż nasza szkoła również przyłączyła się do akcji „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać.”
Celem projektu jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.
Film dla uczniów klas I-III SP oraz IV-VIII SP.
•       dla uczniów klas I-III: we.tl/t-ayw24XRPkz
•       dla uczniów klas IV-VIII: we.tl/t-ysmBYzXCRo