Zaczynamy nową przygodę!


Miło nam poinformować, iż Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łomiankach
z którym współpracujemy, wygrał grant dzięki któremu  powstało
SPECJALISTYCZNE CENTRUM WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ (SCWEW). Jest
nam tym bardziej miło, że wśród pięciu szkół z powiatu warszawskiego
zachodniego, wsparciem w ramach projektu zostanie objęta również nasza
placówka.
Istotną rolą SCWEW będzie wsparcie nauczycieli i specjalistów
pracujących w szkołach ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem, w
zakresie umożliwiającym realizację zadań, polegających między innymi na
zorganizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia. SCWEW ma na celu
poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych
potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami.
Projekt jest realizowany od 01 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku
przy MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII NR 1, ul. Warszawska 14, 05-092
Łomianki.