Category Archives: Opłaty za wydanie DUPLIKATÓW dokumentów

PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ

INFORMACJA O OPŁATACH ZA WYDANIE DUPLIKATÓW  ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH

duplikat świadectwa szkolnego – 26

– duplikat legitymacji szkolnej – 9

Powyższe kwoty należy wpłacić na konto : Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej , ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach

Nr 66 8009 0007 0012 3536 2001 0101

z dopiskiem – „opłata za duplikat legitymacji SP/G w Dziekanowie Leśnym + imię i nazwisko ucznia” lub „opłata za duplikat świadectwa SP/G w Dziekanowie Leśnym + imię i nazwisko ucznia”

Na podstawie dowodu wpłaty wystawiony zostanie duplikat dokumentu.


Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
(Dz.U.Nr 97 poz.624)