Category Archives: Egzamin gimnazjalny

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 r.

ORGANIZACJA EGZAMINÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

EGZAMIN gimnazjalny:

Na podstawie:

– art. 9a ust. 2 pkt  10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.)

– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223, ze zm.)

 

Część humanistyczna odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. (środa):

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu języka polskiego

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. (czwartek):

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu matematyki

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. (piątek):

– na poziomie podstawowym

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– na poziomie rozszerzonym

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

 

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna03 czerwca 2019 roku (poniedziałek)

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu języka polskiego

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

 1. część matematyczno-przyrodnicza04 czerwca 2019 roku (wtorek)

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu matematyki

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

 1. język obcy nowożytny05 czerwca 2019 roku (środa)

– na poziomie podstawowym

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– na poziomie rozszerzonym

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

 1. Przekazanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zaświadczeń do szkół – 14 czerwca 2019 r.

Data wydania zaświadczenia: 21 czerwca 2019 r.


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:

Na podstawie:

– ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457),

– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512),

 

– z języka polskiego odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

egzamin rozpocznie się o godzinie 09.00 i będzie trwał 120 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 60 minut, tj. do 180 minut

– z matematyki odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. (wtorek)

egzamin rozpocznie się o godzinie 09.00 i będzie trwał 100 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 50 minut, tj. do 150 minut

– z języka obcego nowożytnego odbędzie się 17 kwietnia 2019 r. (środa)

egzamin rozpocznie się o godzinie 09.00 i będzie trwał 90 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut, tj. do 135 minut

 

DODATKOWY TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

– z języka polskiego 03 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

egzamin rozpocznie się o godzinie 09.00 i będzie trwał 120 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 60 minut, tj. do 180 minut

– z matematyki 04 czerwca 2019 r. (wtorek)

egzamin rozpocznie się o godzinie 09.00 i będzie trwał 100 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 50 minut, tj. do 150 minut

– z języka obcego nowożytnego 05 czerwca 2019 r. (środa)

egzamin rozpocznie się o godzinie 09.00 i będzie trwał 90 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut, tj. do 135 minut

Egzamin gimnazjalny 2016/2017

W dniach 19-21 kwietnia odbyły się w naszej szkole egzaminy gimnazjalne. Przystąpili do nich wszyscy uczniowie.

Teraz z niecierpliwością, ale i optymizmem czekamy na wyniki…

… do 23 czerwca 2017 r.

 

 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych

Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych:


W roku 2016

Średnie wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego dla Gimnazjum nr 2 im. Jacka Kuronia w Zespole szkół w Dziekanowie Leśnym – 2016 r.

Zakres Klasa
A
Klasa
B
Szkoła
(w 9- stopniowej skali staninowej)
Gmina Łomianki Powiat warsz. zachodni Woj. mazow.
Język polski 84,2 85,0 84,6 8/9 77,2 75,4 72,6
Historia i wos 71,8 70,7 71,2 8 61,7 61,2 58,7
Matematyka 69,0 69,0 69,0 8 53,5 53,6 52,1
Przedm. przyrodnicze 72,1 65,5 68,7 8 57,5 55,8 54,0
Jęz. angielski – podst. 90,8 86,9 88,7 8 76,9 73,4 67,8
Jęz. angielski – rozsz. 78,6 72,9 75,6 b.d. 58,2 53,4 49,4
Jęz. niemiecki – podst. 100,0 100,0 9 77,3 56,9 56,5
Jęz. niemiecki – rozsz. 90,0 90,0 b.d. 94,0 88,8 58,3
Jęz. rosyjski – podst. 38,0 38,0 b.d. 38,0 38,0 58,7
Jęz. rosyjski – rozsz. 41,7