Category Archives: Egzamin gimnazjalny

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 r.

ORGANIZACJA EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

EGZAMIN GIMNAZJALNY: Na podstawie: – art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223, ze zm.)

Część humanistyczna odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. (środa):

Egzamin gimnazjalny 2016/2017

W dniach 19-21 kwietnia odbyły się w naszej szkole egzaminy gimnazjalne. Przystąpili do nich wszyscy uczniowie.

Teraz z niecierpliwością, ale i optymizmem czekamy na wyniki…

… do 23 czerwca 2017 r.

 

 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych

Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych:


W roku 2016

Średnie wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego dla Gimnazjum nr 2 im. Jacka Kuronia w Zespole szkół w Dziekanowie Leśnym – 2016 r.

Zakres Klasa
A
Klasa
B
Szkoła
(w 9- stopniowej skali staninowej)
Gmina Łomianki Powiat warsz. zachodni Woj. mazow.
Język polski 84,2 85,0 84,6 8/9 77,2 75,4 72,6
Historia i wos 71,8 70,7 71,2 8 61,7 61,2 58,7
Matematyka 69,0 69,0 69,0 8 53,5 53,6 52,1
Przedm. przyrodnicze 72,1 65,5 68,7 8 57,5 55,8 54,0
Jęz. angielski – podst. 90,8 86,9 88,7 8 76,9 73,4 67,8
Jęz. angielski – rozsz. 78,6 72,9 75,6 b.d. 58,2 53,4 49,4
Jęz. niemiecki – podst. 100,0 100,0 9 77,3 56,9 56,5
Jęz. niemiecki – rozsz. 90,0 90,0 b.d. 94,0 88,8 58,3
Jęz. rosyjski – podst. 38,0 38,0 b.d. 38,0 38,0 58,7
Jęz. rosyjski – rozsz. 41,7

Accessibility